OM OSS

Mamma United är en ideell förening som hjälper mammor att påverka sitt eget och sina barns liv så att de mår bättre, blir integrerade i samhället och känner sig som en del av ett större sammanhang där ingenting är omöjligt. Mamma United skapar en känsla av meningsfullhet genom att lyfta deltagarnas fysiska och psykosociala hälsa. Detta görs genom utbildning och motivationshöjande samtal som ökar både kunskapsnivå och självkänsla.Tack vare att en stor del av Mamma United insatser är preventiva når man goda resultat på ett kostnadseffektivt sätt jämfört med om insatserna sätts in först när ohälsa och andra problem redan har uppstått. Mammor erbjuds att delta gratis i Mamma Uniteds program. Programmet arrangeras vid 12 tillfällen, som sammanlagt är ca 24 timmar. Genom Mamma United får mammorna kunskap inom områden som stärker deras föräldraskap, egenmakt, inkludering och ger deltagarna verktyg att påverka sitt och sina barn liv.

“JAG VILLE ALDRIG ATT DET SKULLE TA SLUT”

- Deltagare från Sigtuna

VÅR METOD

Mamma Uniteds utbildningsprorgam består av 12 träffar. Varje träff är 2 timmar lång. Under träffarna berörs följande ämnen:

 

 • - Presentation av Mamma United och samarbetspartners

 • - Hälsosamma matvanor

 • - Fysisk aktivitet och föreningsliv

 • - Kvinnokroppen och sexualitet

 • - Fysisk och psykisk hälsa

 • - Ekonomi och sparande

 • - Arbetsmarknad och studier

 • - Föräldraskap

 • - Våld i hemmet och i relationer

 • - Förebygga kriminalitet bland unga

 • - Gemensam aktivitet

 • - Utvärdering

mamma united mäter effekten

Det är av stor vikt för hela verksamheten att mäta insatser kontinuerligt då vi vill utvecklas, valideras och prövas. Verksamheten utvärderas tillsammans med Karolinska Institutet. Utvärderingen genomförs i olika steg. Mamma United mäter effekten genom kvalitativa undersökningar (grupp- och djupintervjuer) bland mammorna och föreläsarna. Vi mäter effekten av de sociala insatserna, s.k. Social Return on Investment.

 

Exempel på effekter som utvärderas är:

 

 • - Ökad egenmakt

 • - Ökad integration

 • - Förbättrad fysisk och psykisk hälsa

 • - Ökad sysselsättningsgrad

 • - Tryggare bostadsområden

 • - Ökad delaktighet/ livssituation

   

För mer info om utvärderingen kontakta: anja@mammaunited.se

RÖSTER FRÅN NÅGRA MAMMOR


”Jag vill tacka så mycket från mig till Mamma United. Jag mår mycket bättre, jag är trevligare och jag orkar mer.”

 

”Barnmorskan berättade om att kvinnor kan ha problem efter förlossningen. Vilket var bra för mig. Min man tror att jag är som vanligt, men det handlar om hormoner… Den här informationen kan rädda liv.”

 

“Jag ville aldrig att det skulle ta slut.”

 

”Jättebra information som många invandrare inte känner till.”

 

”Mammor som träffas för vi har en gemensam sak, vi är mammor.”

 

"Ååå vad jag vill att Mamma United kommer att fortsätta. Jag har rekommenderat Mamma United till så många kvinnor som jag känner."