Mamma United vill stärka mammors engagemang och hjälpa mammor och deras barn till ett bättre liv

Mamma United är en ideell förening som hjälper mammor att påverka sitt eget och sina barns liv så att de blir integrerade i samhället och känner sig som en del i ett större sammanhang där allting är möjligt.


Mamma United skapar förutsättningar för mammor och deras barn att hitta drivkraften till en hälsosam livsstil i områden där resurser många gånger är begränsade.


Mamma United mäter effekten!

Det är av stor vikt för hela verksamheten att mäta insatser kontinuerligt då vi vill utvecklas, valideras och prövas. Verksamheten kommer att utvärderas tillsammans med Karolinska Institutet. Utvärderingen kommer att genomföras i olika steg. Mamma United mäter effekten genom kvalitativa undersökningar (grupp- och djupintervjuer) bland mammorna och föreläsarna. Mamma United mäter effekten av de sociala insatserna, s.k. Social Return on Investment. Exempel på effekter som utvärderas är:

Förbättrad fysisk hälsa
Förbättrad psykosocial hälsa
Ökad sysselsättningsgrad
Tryggare bostadsmiljö
Ökad delaktighet/ livssituation


Röster från några mammor


”Jag vill tacka så mycket från mig till Mamma United. Jag mår mycket bättre, jag är trevligare och jag orkar mera.”

”Barnmorskan berättade om att kvinnor kan ha problem efter förlossningen. Vilket var bra för mig. Min man tror att jag är som vanligt, men det handlar om hormoner…Den här informationen kan rädda liv.”

“Jag ville aldrig att det skulle ta slut.”

”Jättebra information som många invandrare inte känner till.”

”Mammor som träffas för vi har en gemensam sak, vi är mammor.”För mer information om utvärdering kontakta:

Professor Mai-Lis Hellenius mai-lis.hellenius@ki.se
Verksamhetschef Anja Nordenfelt anja@mammaunited.se

Mamma United styrelse

Anja Nordenfelt

Grundare och verksamhetschef

Carin Wahlén

Affärsjurist och styrelseledamot i Mamma United

Mai-Lis Hellenius

Professor inom livsstilsfrågor och styrelseledamot i Mamma United

Eva Engelbert

Näringslivsledare och styrelseledamot i Mamma United

Filippa Dietmann

Ledarskapsexpert och styrelseledamot i Mamma United

För företag, kommuner och regioner


Om ni vill veta mer om Mamma Uniteds verksamhet eller om ni är intresserade att starta upp Mamma United kontakta:

Anja Nordenfelt – grundare och verksamhetschef anja@mammaunited.se


Samarbeten


Mamma United samarbetar gärna med kommuner, regioner, näringslivet och organisationer som vill bidra till ett jämlikt och inkluderande samhälle.

Tveka inte att höra av er om ni har en fråga, idé eller om ni vill bidra till Mamma Uniteds verksamhet.

Anja Nordenfelt – grundare och verksamhetschef anja@mammaunited.se


  agenda2030  

Globala hållbarhetsmålen


I Mamma Uniteds verksamhet strävar vi efter att nå 7 av de 17 målen i Agenda 2030.

De 17 globala målen har antagits av världens ledare för att uppnå sociala, ekonomiska och miljömässig hållbarhet till år 2030. Mamma United har som avsikten att tillsammans med kommuner, näringslivet, fastighetsbolag, idrotts- och friluftsföreningar, akademin och civilsamhället gemensamt och långsiktigt ska kopplas ihop med ett flertal av FN:s globala mål för ett hållbart samhälle 2030.


-Läs mer