TRÄFFAS DIGITALT

Ibland kan vi inte ses fysiskt och våra träffar sker digitalt via Zoom.  Nedan finer du instruktionsfilmer på flera språk för hur du kommer igång med Zoom.