Fika   Metod- Mamma UnitedMamma United är en ideell förening som hjälper mammor att påverka sitt eget och sina barns liv så att de mår bättre, blir integrerade i samhället och känner sig som en del av ett större sammanhang där ingenting är omöjligt. Detta uppnås då Mamma United skapar en känsla av meningsfullhet genom att lyfta deltagarnas fysiska- och psykosociala hälsa. Detta görs genom utbildning och motivationshöjande samtal som ökar både kunskapsnivå och självkänsla.


Tack vare att en stor del av Mamma United insatser är preventiva når man goda resultat på ett kostnadseffektivt sätt jämfört med om insatserna sätts in först när ohälsa och andra problem redan har uppstått. 


Mammor erbjuds att delta gratis i Mamma Uniteds program. Programmet arrangeras vid 10 tillfällen, som sammanlagt är ca 20 timmar. 

Genom Mamma United får mammorna kunskap inom områden som kommer att stärka deras föräldraskap, egenmakt, inkludering och ge deltagarna om hur de kan påverka sitt och sina barn liv.


Följande områden tas upp under träffarna:

Föräldraskap

Vikten av bra matvanor
Vikten av fysisk aktivitet och rörelse
Kvinnokroppen
Stress, sömn och återhämtning
Våld i nära relationer och barn i kriminalitet
Arbetsmarknad
Ekonomi och sparande

Socialtjänstens verksamhet


Röster från några mammor

 

”Jag vill tacka så mycket från mig till Mamma United. Jag mår mycket bättre, jag är trevligare och jag orkar mera.”


”Barnmorskan berättade om att kvinnor kan ha problem efter förlossningen. Vilket var bra för mig. Min man tror att jag är som vanligt, men det handlar om hormoner…Den här informationen kan rädda liv.”


“Jag ville aldrig att det skulle ta slut.”


”Jättebra information som många invandrare inte känner till.”


”Mammor som träffas för vi har en gemensam sak, vi är mammor.”


Mamma United mäter effekten!


Det är av stor vikt för hela verksamheten att mäta insatser kontinuerligt då vi vill utvecklas, valideras och prövas. Verksamheten utvärderas tillsammans med Karolinska Institutet. Utvärderingen genomförs i olika steg. Mamma United mäter effekten genom kvalitativa undersökningar (grupp- och djupintervjuer) bland mammorna och föreläsarna. Vi mäter effekten av de sociala insatserna, s.k. Social Return on Investment. Exempel på effekter som utvärderas är:
Ökad egenmakt

Ökad integration

Förbättrad fysisk och psykisk hälsa
Ökad sysselsättningsgrad
Tryggare bostadsområden
Ökad delaktighet/ livssituation


För mer info om utvärderingen kontakta: anja@mammaunited.seÄr du intresserad av att delta i Mamma Uniteds fikagrupp?

Jag vill gärna ha mer information om Mamma United